Nutriția foliară a leguminoaselor

Culturile leguminoase reprezintă încă din cele mai vechi timpuri un segment apreciat al agriculturii durabile. La cultivarea de mazăre, soia, fasole, linte, lucernă, dar și alte leguminoase, trebuie luate în considerare anumite particularități tehnologice, în special în ceea ce privește fertilizarea.

Chiar dacă leguminoasele au capacitatea de a fixa azotul atmosferic pe cale simbiotică, aceasta depinde semnificativ de o fertilizare echilibrată. Astfel, trebuie luate în considerare macroelementele: potasiu, fosfor, sulf și magneziu, precum și microelementele ca: bor, molibden, mangan și zinc.

Dacă apar simptome vizibile de carențe pe seama condițiilor meteorologice extreme, cum ar fi temperaturile scăzute, excesul de umiditate, seceta, sau pe seama aprovizionării insuficiente cu elemente nutritive, Lebosol vine în ajutor cu o gamă largă de produse concepute în conformitate cu cele mai înalte standarde, care vin în ajutorul agricultorilor, spre atingerea unor rezultate excepționale din punct de vedere cantitativ și calitativ.

În continuare vom analiza rolul micro- și macroelementelor în creșterea și dezvoltarea plantelor leguminoase.

Potasiul este elementul nutritiv care facilitează formarea nodozităților, precum și a organelor floare.

  • Recomandăm: Lebosol-PK Max (23,8% Fosfat solubil în apă (P2O5) 385 g/l; 27,4% Potasiu solubil în apă (K2O) 440 g/l) în faza de 6 frunze

 Calitatea frunzei și rezistența generală a plantelor sunt influențate pozitiv de o bună aprovizionarea cu mangan și magneziu,  iar conținutul de proteină poate fi îmbunătățit prin furnizarea unor cantități corespunzătoare de sulf și potasiu.

16,6% Sulf (S) 240 g/l)

                            Lebosol Mangan 500 SC (27,9% Mangan total (Mn) sub formă de carbonat de mangan 500 g/l)