Nutriția foliară a sfeclei de zahăr

Sfecla de zahăr este o plantă mare consumatoare de elemente nutritive. Adițional fertilizării prin sol, nutriția foliară poate asigura aportul necesar de micro- și macroelemente, prevenind apariția unor carențe.

Astfel, echipa Lebosol Moldova vine cu recomandări specifice culturii sfeclei de zahăr.

Seceta, temperaturile scăzute sau valorile mari de pH reduc accesibilitatea microelementelor cheie dezvoltării optime. Sfecla de zahăr aparține categoriei de culturi agricole cu necesar ridicat de bor, datorită influenței sale asupra formării țesuturilor de depozitare și asupra metabolismului zaharurilor.

În cazul carenței de bor, simptomele acesteia , atât la nivelul frunzelor, cât și al rădăcinilor poartă denumirea de “putregaiul inimii”.

Un alt element esențial este manganul, responsabil de sinteza zaharurilor, dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, de formarea rădăcinilor secundare, contribuie la creșterea producției și calității acesteia. Mai mult, este implicat în formarea cloroplastelor, influențează echilibrul energetic prin controlul metabolismului glucidic și participă la sinteza vitaminei C.

✅ Pentru a asigura cantitați suficiente de bor și mangan culturii de sfeclă de zahăr, recomandăm aplicarea a 1-2 tratamente cu 2-3 l/ha Lebosol-Bor + 1 l/ha Lebosol-Mangan 500 SC, în intervalul cuprins între 6 frunze și închiderea rândurilor.

Se pot obține sporuri de producție asigurând aprovizionarea optimă cu fosfor, sulf, potasiu și magneziu.

Magneziul este foarte important  pentru vitalitatea și productivitatea culturii, iar ionul de magneziu ocupă centrul moleculei de clorofilă, de aceea acest element este vital pentru procesul de fotosinteză și evoluția plantei.

Sulful este un component esențial al aminoacizilor. Metabolismul sulfului crește toleranța plantelor la diferiți factori de stres biotic, deoarece compușii de sulf împiedică dezvoltarea ciupercilor fitopatogene.

Plantele afectate de carența de sulf sunt mai predispuse atacului de făinare.

✅ Pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu magneziu și sulf, recomandăm aplicarea a 1-2 tratamente cu 3-5 l/ha Lebosol-MagS SC, începând de la faza de 6 frunze.

Este necesară aprovizionarea echilibrată cu fosfor și potasiu, atât în primele faze de vegetație, cât și pentru a optimiza fluxurile de apă și de zaharuri la nivelul plantei.

Potasiul este cel care intervine în transportul și stocarea zaharurilor în organele de rezervă (tuberculi, rădăcini și fructe). De asemenea, potasiul sporește rezistența plantelor la boli și dăunători contribuind la modificarea metabolismului plantei atunci când aceasta este atacată, fapt ce afectează nutriția patogenului.

Fosforul este implicat în numeroase procese precum: diviziunea celulară, dezvoltarea sistemuluo radicular, fructificarea, stocarea și transferul energiei.

✅ Pentru a asigura aprovizionarea cu potasiu și fosfor, recomandăm aplicarea a 2 tratamente a câte 6 l/ha Lebosol-PK Max